Kolekce od Alberta Kriemlera jsou často o umění a architektuře. Kriemler čerpá inspiraci pro svou show od Herrera, zejména co se týká grafických vzorů. Barevné geometrie Herrera obrazů stanovují nápadné motivy na šatech, které odrážejí tyto geometrie.

Zdroj: FB/Akris
Courtesy of Akris